مهسا ماه شب تنهایی

  آنچنان پای این عشق صبر خواهم کرد

تا این زمستان نیز بگذرد!

بهار که بیاید ...

یخ های قلبت آب خواهد شد.

یعنی امیدوارم که اینگونه باشد

تقدیم به دوست خوبم مهسا که در تمام لحظه های بد زندگی ام با من بوده!!

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهسا

الهی فدات شم دوست گلم[قلب]